Prismant

Houd medewerkers aan boord en maak ze gelukkig

Use case: Het verhaal van behoud van personeel voor de zorg

Prismant en Preventned slaan de handen ineen om zorgorganisaties nog effectiever te helpen bij het behoud van personeel. Dit doen we door onze meetinstrumenten te combineren. Door de continuïteit van het uitstroomonderzoek kan voortdurend gemonitord worden of de acties rondom het verbeteren van het werkvermogen al het gewenste effect hebben bij de achterdeur. 

Twee belangrijke indicatoren die bijdragen aan de bevlogenheid van medewerkers in de zorg zijn inhoudelijk interessant werk en daadwerkelijk patiëntencontact. Indien deze factoren (of één daarvan) ontbreken, zien we dat medewerkers op den duur stuk lopen en er voor kiezen om de organisatie te verlaten. Uitstroom dus, en dat is precies wat de zorgsector niet kan gebruiken. Vertrekredenen zijn onder andere: de kwaliteit van de te leveren zorg, de ervaren werkdruk en de organisatiecultuur.

Welke consequenties heeft verloop in uw organisatie?

Uit onderzoek met de WerkVermogensMonitor® (WVM) van Preventned blijkt dat medewerkers die storende factoren in de organisatie ervaren 10-15% minder productief zijn t.o.v. een normale werkdag. Dit betekent waardeverlies (de organisatie is minder productief) en afbreukrisico’s (andere mensen moeten harder werken, met verzuim of uitstroom als gevolg). Met goed inzicht in de vertrekredenen van medewerkers, via het uitstroomonderzoek MoveForward (MF) van Prismant, kan de uitstroom afnemen. Deze use case van Preventned en Prismant laat zien hoe, door de aanpakken te combineren, te werken aan preventie.

Hieronder volgt een rekenvoorbeeld van de opbrengst van de gezamenlijke aanpak:

 

De kracht van twee meetinstrumenten

De samenhang tussen de instrumenten MoveForward en de WVM wordt hierboven geschetst.

De WVM meet werkvermogen;

Hoe goed kunnen medewerkers hun werk doen? Zowel fysiek als mentaal, nu en in de toekomst.

De basis hiervan ligt in een Fins model dat door Preventned in samenwerking met het Erasmus MC is doorontwikkeld. Een traject waar de WVM onderdeel van uitmaakt, bestaat uit 5 fasen. In fase 2 wordt de WVM ingezet. Een nulmeting is dan een feit. Zodra de resultaten bekend zijn, gaan organisaties aan de slag om deze om te zetten in concrete actiepunten. Met de impactmeting wordt het resultaat van de ingezette interventies zichtbaar. De WVM wordt op maat ingericht voor deelnemende organisaties.

MoveForward meet en monitort continu het verloop van uw personeel en de motieven hiervoor;

De belangrijkste thema’s en vertrekredenen die uit MoveForward naar voren komen, worden meegenomen in de focus van de WerkVermogensMonitor®. Dat leidt tot meer gerichte acties om werkvermogen te verbeteren én medewerkers te behouden. Maatwerk dus.

Door de continuïteit van het uitstroomonderzoek kan voortdurend gemonitord worden of de acties rondom het verbeteren van het werkvermogen al het gewenste effect hebben bij de achterdeur.

Het uitstroomonderzoek biedt daarmee op alle fasen van de WVM verrijking; specifiek wordt de WVM op meetmoment 2 en 5 aan MoveForward gerelateerd.

Belofte

Het is belangrijk om focus aan te brengen. Met deze wijze brengen wij de voornaamste vertrekredenen en het werkvermogen van uw medewerkers in kaart waarmee medewerkers behouden blijven voor de organisatie, gelukkiger worden en opnieuw positief voor de zorg kiezen!

Waarom de combinatie Preventned en Prismant?

Preventned en Prismant bieden een unieke combinatie van data op verschillende meetmomenten gericht op het verbeteren van de inzetbaarheid en én behoud van personeel in uw organisatie.

U krijgt:

  • inzicht in de relatie werkvermogen & uitstroom;
  • stuurfactoren op werkvermogen, productiviteit en geluk;
  • stuurfactoren op behoud van medewerkers en vertrekredenen;
  • interventies op maat op bovenstaande thema’s.

Dit leidt tot waardevolle inzichten in het functioneren van uw organisatie door duidelijke informatieproducten, focusaanpak en interventies.

Voor wie?

Voor een brede doelgroep binnen zorgorganisaties: HR, bestuur & management.

Eindproduct?

Een use case over de gelukkige en productieve medewerkers en doorstroom van uw medewerkers; ondersteund door bronnen van Preventned en Prismant, eventueel aangevuld met uw eigen data. Dit laten we zien door op jaarbasis te meten en u dit in concrete stuur- en managementinformatie aan te leveren. Dit levert naar ons inzicht de handvatten voor het voorkomen van verzuim én verloop. Het is onze manier om, samen met u in dialoog, bij te dragen aan goed en duurzaam werkgeverschap voor gelukkige medewerkers.

 

Graag gaan we met u over onze gezamenlijke aanpak verder in gesprek! Interesse om eens met ons verder te praten? Neem dan contact op met ons:

Duco Molenaar van Preventned via duco.molenaar@preventned.nl

Lisanne van der Kruis van Prismant via l.vanderkruis@prismant.nl

 

Download de use case in pdf-formaat.

 

Prismant

Doe de verwijsscan