Prismant

Nieuws

23 juli 2019 Factsheets regionale arbeidsmarkt huisartsenzorg In opdracht van SSFH/Robuust heeft Prismant samen met het Nivel recent de factsheets 'Zicht op regionale capaciteit en arbeidsmarktvraagstukken huisartsenzorg' ontwikkeld. 21 juni 2019 Uitstroom en behoud van zorgpersoneel 80.000 à 100.000 werknemers gaan op jaarbasis verloren voor de zorg. Gezien de tekorten op de arbeidsmarkt is behoud van goede medewerkers één van de belangrijkste uitdagingen voor de sector.
21 juni 2019 Balans in vraag en aanbod zorgpersoneel Zorginstellingen ervaren grote moeite met het vinden van voldoende gekwalificeerd personeel. Prismant analyseert de komende maanden diverse oplossingsrichtingen die op dit moment worden ingezet. 11 juni 2019 Analyse Jaarrekeningen Ziekenhuizen 2018 De financiële positie van ziekenhuizen is in 2018 verbeterd. Gemiddeld genomen is de sector erg gezond, concludeert Prismant na een voorlopige analyse van de jaarrekeningen.
25 februari 2019 Houd medewerkers aan boord en maak ze gelukkig Prismant en Preventned slaan de handen ineen om zorgorganisaties nog effectiever te helpen bij het behoud van personeel. 17 januari 2019 Balans in vraag en aanbod van huisartsenzorg Veel huisartsenpraktijken ervaren een grote werkdruk en voorzien tekorten in hun regio. Gevestigde huisartsen hebben moeite met het vinden van waarnemers, opvolgers, maten en ondersteunend personeel. Deze uitdagingen worden landelijk ervaren en hoewel de regionale verschillen nu nog beperkt zijn, worden in de toekomst in een aantal regio’s flinke tekorten verwacht door een groeiende zorgvraag en een achterblijvend aanbod.
15 november 2018 LOGEX lanceert in samenwerking met Prismant de Marktmonitor Gebruiksvriendelijk, actueel en herkenbaar: met de Marktmonitor zijn hoofdlijnen snel in beeld en kunnen financials en marketeers snel en eenvoudig inzoomen op relevante details. 14 juni 2018 Onderzoek jaarrekeningen laat krimp zien bij algemene ziekenhuizen Ook dit jaar hebben we onderzoek gedaan naar de omzetontwikkeling van ziekenhuizen. We zien dat de omzetontwikkeling van algemene ziekenhuizen in 2017 is achtergebleven bij die van universitair medische centra.
5 april 2018 We zijn verhuisd! Samen met onze collega’s van PART zorg, Brightingale en Value2Health vind je ons nu in Utrecht, Van Deventerlaan 30-40. 2 maart 2018 Iris: de nieuwe vraagbaak in het ziekenhuis. Na een aantal maanden van ontwikkeling kunnen we Iris nu echt aan je voorstellen. Iris geeft razendsnel antwoord op al je bedrijfskundige ziekenhuisvragen. Typ je vraag en het antwoord verschijnt binnen enkele seconden.
15 februari 2018 Nieuwe aanpak helpt tekorten zorgpersoneel tegengaan De personeelstekorten in de zorg lopen flink op. Om dit tegen te gaan, werken de 14 samenwerkende regionale werkgeversorganisaties – verenigd in RegioPlus - actief samen. 17 oktober 2017 Geen vertrouwen in prestatiebekostiging Het nieuwe kabinet lijkt geen vertrouwen te hebben in prestatiebekostiging. Dat concludeert Leo Vandermeulen na het bestuderen van het Regeerakkoord van Rutte III. Het kabinet lijkt zelf geen visie te hebben, hoe de zorg in de toekomst duurzaam kan worden ingericht en laat de invulling van maatregelen aan het veld over.
9 oktober 2017 Waarvoor wordt betaald, daar krijg je veel van Ziekenhuizen declareren steeds meer dbc’s. Tegelijkertijd neemt het aantal opnamen, dagverplegingsdagen en polikliniekbezoeken af. Krijgen we wel waar voor ons geld, vraagt collega Leo Vandermeulen zich af. 1 september 2017 Nieuwbouw ziekenhuizen kan zonder financiële zorgen Enkele ziekenhuizen zijn door hun nieuwbouw in de rode cijfers gekomen, blijkt uit onderzoek van Prismant. Andere leden geen verlies. Een zoektocht naar de verschillen.
28 augustus 2017 Meer marktmacht voor ziekenhuizen, lagere tarieven In het Zorgvisie Magazine van augustus 2017 een artikel van Prismant over marktmacht en tarieven van ziekenhuizen. Onze analyse legt een relatie tussen de relatieve hoogte van de ziekenhuistarieven met verschillende kenmerken. De uitkomsten roepen vragen op over de effectiviteit van marktwerking. Ook de relatie tussen kwaliteit en prijs is nog onvindbaar. Werk aan de winkel om de beschikbare kwaliteitsgegevens te gaan gebruiken! 8 juni 2017 Onderzoek jaarverslagen ziekenhuizen 2016 Een aantal nieuwbouwziekenhuizen is in de rode cijfers beland. Prismant heeft de jaarrapporten van ziekenhuizen doorgerekend en daaruit zijn een aantal opvallende zaken aan het licht gekomen. Het volledige rapport komt 15 juni beschikbaar.
2 april 2017 Prismant terug in de zorgsector Na een afwezigheid van vier jaar is Prismant terug in de gezondheidszorg. Het bedrijf is nooit echt weggeweest, maar ging de afgelopen jaren als Kiwa Carity door het leven. In januari van dit jaar heeft Zorg Invest het bedrijf overgenomen van Kiwa. Met de overname komt nu ook de naam Prismant weer terug.