Prismant

Geen vertrouwen in prestatiebekostiging

Afbeelding
Leo Vandermeulen Leo Vandermeulen
Het nieuwe kabinet lijkt geen vertrouwen te hebben in prestatiebekostiging. Dat concludeert Leo Vandermeulen na het bestuderen van het Regeerakkoord van Rutte III. Het kabinet lijkt zelf geen visie te hebben, hoe de zorg in de toekomst duurzaam kan worden ingericht en laat de invulling van maatregelen aan het veld over.

De belangrijkste maatregel van het nieuwe kabinet is het continueren van de inzet van Hoofdlijnakkoorden voor het beheersen van de kostenontwikkeling in de curatieve zorg.

Prismant vraagt zich af of Hoofdlijnakkoorden in tijden zonder economische crisis het meest voor de hand liggende instrumentarium is om kosten te beheersen.

Of moeten we misschien juist blij zijn dat het RA vaag blijft met haar visie over de toekomst van de zorg en het vertrouwen hebben dat het veld haar verantwoordelijkheid pakt om invulling te geven aan waardegedreven zorg?

Klik hier om het artikel te downloaden.

Prismant nieuwsbericht

Doe de verwijsscan