Prismant

Nieuwe aanpak helpt tekorten zorgpersoneel tegengaan

Afbeelding
De personeelstekorten in de zorg lopen flink op. Om dit tegen te gaan, werken de 14 samenwerkende regionale werkgeversorganisaties – verenigd in RegioPlus - actief samen.

Onder andere door het maken van afspraken met werkgevers, onderwijsinstellingen en lokale overheden in de regio. Hierbij maken ze gebruik van cijfers die de toekomstige vraag naar zorg kunnen voorspellen. Zo kunnen zorgorganisaties eerder en beter met hun personeelsbeleid op ontwikkelingen inspelen.

De arbeidsmarkt van de sector Zorg en Welzijn staat onder druk. De sector verandert in hoog tempo, door complexer wordende en toenemende zorgvragen, technologische ontwikkelingen en wijzigingen in wetgeving en financiering. De personeelstekorten lopen hierdoor flink op waardoor continuïteit en kwaliteit van zorg niet altijd meer vanzelfsprekend zijn.

Om het tekort aan goed opgeleid zorgpersoneel terug te dringen zijn de samenwerkende werkgeversorganisaties in gesprek met regionale werkgevers, onderwijsinstellingen en de lokale overheid. Jelle Boonstra, directeur van RegioPlus: “De ervaring leert dat het voeren van een dialoog over de arbeidsmarkt geholpen is met cijfers. Betrouwbare scenario’s en toekomstprognoses geven een onderbouwing voor het te volgen beleid. Om deze reden is RegioPlus samen met onderzoeksbureau Prismant het project ‘Regionale zorgvraag en personeel’ gestart, waarmee op innovatieve wijze de toekomstige behoefte aan personeel in beeld wordt gebracht.” Prismant is specialist op het gebied van personeelsontwikkelingen binnen de sector Zorg en Welzijn en ondersteunt de dialoog met modellen. Hiermee worden prognoses gemaakt van de toekomstige behoefte aan personeel vanuit het perspectief van de zorgvraagontwikkeling binnen een regio.

Door de nauwe samenwerking binnen het samenwerkingsverband is het mogelijk om in alle arbeidsmarktregio’s scenario’s en prognoses te ontwikkelen. Hierdoor worden beleidskeuzes beter onderbouwd en zijn de effecten van het beleid nauwkeurig in beeld te brengen. De spelers op de regionale arbeidsmarkt kunnen samen zorgen voor een krachtig lokaal zorgaanbod.

Jacqueline Stuurstraat, directeur deRotterdamseZorg: “voor een effectieve regionale strategische personeelsplanning zijn drie zaken van belang: wat is de toekomstgerichte zorgvraag, hoe leiden we op wat over drie jaar nodig is (anti-cyclisch) en hoe blijven we in continue bestuurlijke dialoog met elkaar over de keuzes die we maken met bijbehorende gevolgen? De aanpak vanuit Prismant helpt ons dit in de regio te faciliteren.”

Prismant nieuwsbericht

Doe de verwijsscan