Prismant

Arbeidsmarktonderzoek voor de sector zorg en welzijn

Het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt zorg en welzijn wordt al geruime tijd door Prismant in samenwerking met CAOP uitgevoerd. Over de volle breedte van de sector brengen we data in kaart, die de opdrachtgevers VWS en sociale partners helpt in de vormgeving van beleid voor de sector.

Alle informatie en documenten die voortkomen uit het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn zijn terug te vinden op de website azwinfo.nl.

Naast een eigen website bestaat het onderzoeksprogramma uit de volgende onderdelen:

  • Continue dataverzameling: het verzamelen en combineren van data over de arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn, uit bestaande bronnen;
  • Werkgeversenquête: periodiek enquêteren van werkgevers in Zorg en Welzijn;
  • Werknemersenquête: periodiek enquêteren van werknemers in Zorg en Welzijn;
  • Toekomstverkenning: prognoses over vraag- en aanbodontwikkeling van verpleegkundig, verzorgend en sociaal agogisch personeel in Zorg en Welzijn over een periode van vijf jaar;
  • Integrerend rapport: jaarlijkse rapportage over de huidige en toekomstige arbeidsmarktsituatie in Zorg en Welzijn;
  • Incidentele onderzoeken.