Prismant

MoveMEnt

Voor een gezonde arbeidsmarkt is beweging nodig. Want beweging is de enige manier om ook in de toekomst in te kunnen spelen op alle ontwikkelingen in de zorg.

Of het nu gaat op krapte op de arbeidsmarkt, vergrijzende bevolking, of om bezuinigingen of verschuivingen van de eerste naar tweede lijn: beweging is essentieel. Beweging van medewerkers naar de sector toe en beweging binnen de sector, naar andere functies of andere competenties bijvoorbeeld.

Met MoveMent volgen we een zeer grote groep zorgmedewerkers gedurende tientallen jaren. We brengen in beeld wat hun loopbaanpaden zijn, en vooral waaróm ze die volgen. Zo krijgen we inzicht in wat mensen beweegt, zonder daarvoor steeds opnieuw een onderzoek te hoeven opzetten. Het levert een database op met kwantitatieve én kwalitatieve gegevens die helpen om ontwikkelingen in de arbeidsmarkt bij te sturen.