Prismant

Exit onderzoek

Om inzicht te krijgen in de kwaliteit van uw personeelsbeleid heeft u meer nodig dan alleen cijfers over personeelsverloop. De Exit-rapportage analyseert vertrekredenen van uw medewerkers, zodat u kunt bepalen in hoeverre uw gevoerde personeelsbeleid daadwerkelijk effect heeft.

Toegepast binnen het thema