Prismant

MoveNext

De arbeidsmarkt Zorg en Welzijn verandert in hoog tempo, door complexer wordende zorgvragen, technologische ontwikkelingen, wijzigingen in wetgeving en natuurlijk bezuinigingen. Voor individuele zorgaanbieders roept dit vragen op. Hoe ziet hun organisatie er over een aantal jaren uit?

Werkgevers in de zorg hebben behoefte aan een duidelijk beeld van de toekomst. In samenwerking met het ministerie van VWS en samen met aanbieders in zorg en welzijn hebben we een model ontwikkeld dat inzicht geeft in toekomstig zorggebruik en de personele behoefte die daarbij hoort. Hiermee kunnen werkgevers een goed strategisch personeelsbeleid opzetten én uitvoeren.

MoveNext dient ook een tweede doel: het ondersteunen van de regionale arbeidsdialoog, waarin alle partijen kijken naar de vragen: hoe gaan we de zorg inrichten en wat betekent dat voor werknemers? De ervaring leert dat het voeren van dialoog op bestuurlijk niveau geholpen is met cijfers: beleidsrijke scenario’s en toekomstprognoses waar draagvlak voor is.