Prismant

Regionale arbeidsmarktdialoog

Het voeren van strategisch arbeidsmarktbeleid verschuift steeds meer van de agenda van de landelijke politiek naar de agenda van de regio’s. Het regionale speelveld wordt steeds complexer doordat er meer en meer partijen bij betrokken raken. Er is inmiddels continue afstemming nodig tussen alle relevante partijen over het zorgaanbod in een regio om blijvend recht te kunnen doen aan de zorgvraag van burgers. Dit kunnen de betrokken partijen alleen doen als zij gevoed worden met de benodigde informatie. Informatie die inzicht geeft in de huidige situatie, in wat de toekomst gaat brengen en waar er knelpunten dreigen te ontstaan. Niet alleen aangaande het zorgaanbod en de beschikbare budgetten, maar ook ten aanzien van vraag en aanbod van arbeid in de regio.