Prismant

Toekomstige zorgvraag

Wat is de toekomst van uw ziekenhuis? Ziekenhuizen worden geconfronteerd met dalende productievolumes en vergrijzing van het verzorgingsgebied. Wat betekenen deze ontwikkelingen op langer termijn voor de patiëntenstroom naar uw ziekenhuis? Hoeveel gespecialiseerd personeel en klinische capaciteit heeft uw ziekenhuis nodig over 10 of 20 jaar? Voor een antwoord op dit soort vragen hebben wij het toekomstige zorgvraagmodel. Het model geeft een prognose over de toekomstige zorgvraag, zodat u onderbouwde beslissingen kunt nemen over bijvoorbeeld huisvesting, organisatieverandering en nieuwe zorginitiatieven.

Het toekomstige zorgvraagmodel berekent de effecten van de verwachte demografische ontwikkeling op de zorgvraag in de jaren 2015-2015 op basis van actuele zorgratio’s en bij ongewijzigd beleid. Uniek aan dit model is dat het rekening houdt met de effecten van productieafspraken en trendmatige ontwikkelingen in de zorg. De rapportage bevat een raming van het aantal klinische en poliklinische patiënten dat zich in de toekomst zal richten tot uw ziekenhuis en de afzonderlijke specialismen. Hierbij is rekening gehouden met trends in productievolumes bij specialismen en de gemiddelde verpleegduur.