Prismant

Producten & diensten

Iris De vraagbaak voor uw ziekenhuis. MoveMEnt Voor een gezonde arbeidsmarkt is beweging nodig. Want beweging is de enige manier om ook in de toekomst in te kunnen spelen op alle ontwikkelingen in de zorg. Regionale arbeidsmarkt-dialoog Voor strategisch arbeidsmarktbeleid.
Capaciteits-ramingen Inzichtelijke vraag en aanbod van zorgprofessionals. Arbeidsmarkt-onderzoek Voor de sector zorg en welzijn. Maatwerk-onderzoek Hulp bij het vormgeven van strategisch arbeidsmarktbeleid. Prijzen-benchmark Vergelijken van tarieven tussen ziekenhuizen.
Verwijsscan Door de toegenomen concurrentie in de zorg kiezen patiënten en huisartsen niet meer automatisch voor het dichtstbijzijnde ziekenhuis. De zorgvraag van de patiënt en de relatie van de huisarts met zorgverleners bepalen veelal de keuze voor een zorgaanbieder. Voor ziekenhuizen is het verwijsgedrag van huisartsen vaak een black box. Marktproducten Marktaandelen en productievolumes in beeld.
Toekomstige zorgvraag Wat is de toekomst van uw ziekenhuis? MoveNext De arbeidsmarkt Zorg en Welzijn verandert in hoog tempo, door complexer wordende zorgvragen, technologische ontwikkelingen, wijzigingen in wetgeving en natuurlijk bezuinigingen. Voor individuele zorgaanbieders roept dit vragen op. Hoe ziet hun organisatie er over een aantal jaren uit?