Prismant

Implementatie kwaliteitskader VVT

Afbeelding
Het thema van het kwaliteitskader voor verpleging, verzorging en thuiszorg is ‘samen leren en verbeteren’. Door continu de kwaliteit te meten weet u precies waar de verbeterruimte zit en kunt u tijdig bijsturen.
Wij ondersteunen uw instelling bij de implementatie van het kwaliteitskader en de acties die daaruit voortkomen, zoals het opzetten van het verplichte lerende netwerk; het opstellen van het kwaliteitsplan en verslag en het continu meten en verbeteren van de cliënten- en medewerkerstevredenheid.

Maakt gebruik van