Prismant

Zorg door de juiste mensen

Afbeelding
De meeste strategische keuzes die gemaakt worden door organisaties in de zorg en welzijn hebben directe gevolgen voor het personeel dat werkzaam is in die organisaties. Welke zorgproducten er worden geleverd, de gevolgen van een fusie of het afstoten van een organisatieonderdeel. Maar ook het realiseren van strategische ambities om bijvoorbeeld een bepaald kwaliteitsniveau te gaan bieden hangt voor een groot deel af van het personeel. Het in dienst hebben van de juiste mensen is een cruciale succesfactor voor alle organisaties en zeker voor organisaties in de zorg en welzijn.

De meeste strategische keuzes die gemaakt worden door organisaties in de zorg en welzijn hebben directe gevolgen voor het personeel dat werkzaam is in die organisaties. Welke zorgproducten er worden geleverd, de gevolgen van een fusie of het afstoten van een organisatieonderdeel. Maar ook het realiseren van strategische ambities om bijvoorbeeld een bepaald kwaliteitsniveau te gaan bieden hangt voor een groot deel af van het personeel. Het in dienst hebben van de juiste mensen is een cruciale succesfactor voor alle organisaties en zeker voor organisaties in de zorg en welzijn.

Om hier adequaat op te kunnen sturen is het belangrijk om de juiste vragen te kunnen stellen. Iedere verandering en ambitie vraagt om een andere doorvertaling naar personele gevolgen.

Prismant heeft een lange historie in het vertalen van data uit het veld naar goede stuurinformatie en het uitvoeren van analyses op markt-, kwaliteits,- bedrijfsvoering- en arbeidsmarktgegevens. Prismant helpt u graag bij uw arbeidsmarktvragen en het vormgeven van strategische personeelsplanning binnen uw organisatie. En dit op alle niveaus, of het nu landelijk regionaal of op instellingsniveau is.