Prismant

Zorg op de juiste plek

Afbeelding
Wordt elke behandeling op de juiste plek uitgevoerd? Wijzen bepaalde huisartspraktijken een bovengemiddeld aantal patiënten door met een zorgvraag die zij ook kunnen behandelen? Hoe verhouden de kosten van een behandeling in de eerste lijn zich tot de kosten in de tweede lijn?