Prismant

Zorg op de juiste plek

Afbeelding
Wordt elke behandeling op de juiste plek uitgevoerd? Wijzen bepaalde huisartspraktijken een bovengemiddeld aantal patiënten door met een zorgvraag die zij ook kunnen behandelen? Hoe verhouden de kosten van een behandeling in de eerste lijn zich tot de kosten in de tweede lijn?

Huisartsen kunnen bepaalde behandelingen uitvoeren die momenteel vooral in het ziekenhuis worden uitgevoerd. Met de combinatie van een aantal informatiebronnen kunt u achterhalen welke behandelingen dit zijn en welke impact het uitvoeren of verplaatsen van deze activiteiten heeft. Deze informatie stelt u in staat goede afspraken te maken met o.a. de eerstelijns zorg en zorgverzekeraars.