Prismant

Onze thema’s

Zorg op de juiste plek Wordt elke behandeling op de juiste plek uitgevoerd? Wijzen bepaalde huisartspraktijken een bovengemiddeld aantal patiƫnten door met een zorgvraag die zij ook kunnen behandelen? Hoe verhouden de kosten van een behandeling in de eerste lijn zich tot de kosten in de tweede lijn? Afbeelding Marketing en verwijzers
Afbeelding Toekomstige zorgvraag en zorggebruik Afbeelding Zorg door de juiste mensen De meeste strategische keuzes die gemaakt worden door organisaties in de zorg en welzijn hebben directe gevolgen voor het personeel dat werkzaam is in die organisaties. Welke zorgproducten er worden geleverd, de gevolgen van een fusie of het afstoten van een organisatieonderdeel. Maar ook het realiseren van strategische ambities om bijvoorbeeld een bepaald kwaliteitsniveau te gaan bieden hangt voor een groot deel af van het personeel. Het in dienst hebben van de juiste mensen is een cruciale succesfactor voor alle organisaties en zeker voor organisaties in de zorg en welzijn.
Afbeelding Implementatie kwaliteitskader VVT Afbeelding Fusies, business cases en investeringen Afbeelding Regionale netwerken (samenwerking) Afbeelding Portfolio en marktkeuzes
Afbeelding Branche-informatie Wilt u uw stakeholders inzicht geven in de trends in uw branche? Landelijke organisaties in de zorgsector hebben betrouwbare informatie nodig over de branche waarin ze acteren.